Ruh halleri, çevremizdeki dünyayı deneyimlediğimiz, hayatımızın her alanını koşullandıran duygusal çerçeveyi oluşturur.

 

Zihin durumumuz sağlıklı sınırlar arasında tutulduğunda , duygularımız onları üreten, varlıklı bir duygusal menzile ve değişik nüanslara sahip durumlara nazaran ayarlanır, iç ve dış çatışmaları yönetmemize ve bir denge hissetmemize izin verir.

 

Depresif süreçler, acı çekenlerin yaşamı ve en doğrudan çevreleri üstünde büyük bir etkiye sahiptir. Depresyonu olan insanlar, günlük taleplerinin üstesinden gelemediklerini düşünürler , sadece küçük olsalar da, normalde daha önce karşılaşabilecekleri faaliyetlerin engellenmesine ve önlenmesine yol açarlar. Bu konum yakın çevreyi eşit derecede etkiler, bundan dolayı genellikle durumla nasıl başa çıkılacağını ve depresyondaki kişiye nasıl yardım edileceğini bilmezler.

 

DEPRESYON BELİRTİLERİ:

Depresyon emareleri kişinin farklı seviyelerini etkiler:

 

Fizyolojik düzeyde

Yorgunluk, uykusuzluk yada hipersomnia emareleri , kilogram kaybı yada artışı, cinsel istek kaybı, naturel kökenli olmayan spesifik ve yaygın ağrılar, enerji kaybı ortaya çıkar.

 

Bilişsel düzeyde

Konsantre olma, ayrıntıları hatırlama ve karar verme güçlüğü çekiyorlar. Kendiniz, gelecek veya diğerleri hakkındaki sürekli olumsuz düşünceler. İntihar düşünceleri.

 

Davranış düzeyinde

Motor yavaşlaması, kişisel hijyen rutinlerinden sosyal rutinlere kadar değişebilen rutin kaybı. Daha ilkin yapılan etkinliklere ilgi kaybı

 

Duygusal düzeyde

Kalıcı keder, kaygı veya boşluk duyguları. Umutsuzluk ve karamsarlık, suçluluk duygusu, yararsızlık ve çaresizlik ortaya çıkar. Sinirlilik ve huzursuzluk.

 

Depresyon ve nedenleri:

 

Bir grup endokrin hastalığı , hipertiroidizm, Cushing sendromu yada diyabet benzer biçimde depresyonla da ilişkilidir . Çalışmalar, bu hastalıklara genellikle duygudurum bozuklukları eşlik ettiğini göstermektedir.

 

Öte yandan, benlik özellikleri de depresyon için predispozan faktörler olarak işlev görür. Sahip insanoğlu kendini talebiyle mükemmeliyetçi ve hyperresponsible özellikleri daha muhtemel depresyon geliştirmek için vardır . Benzer biçimde, sıkıntılardan kurtulmayı zor gören stres ve hayal kırıklığına düşük olan insanlar, kişilik saygısı eksikliği ve kendini kabul etme, depresyonda yer alan faktörlerdir .

 

Depresyon ile ilgili bir başka unsur de depresyondaki kişinin yaşamında takviye eksikliğidir . Ruh halimizin bir düzenleyicisi, çevremizle etkileşim yardımıyla elde ettiğimiz takviyelerdir. Düzenlenmiş bir zihinsel duruma haiz insanlar, yüksek bir takviye oranına sahiptir , onlara kıvanç veren, toplumsal ihtiyaçlarını karşılayan faaliyetler yapar yada onları aktif tutan hedefler belirler. Aksine, depresyonu olan kişiler düşük bir takviye payı sağlar , bu da ruh hali düzenlemesini daha zor hale getirir.

 

Sevdiklerimizin kaybı, karmaşa ilişkiler, iş kaybı yada bireyin yönetemediği herhangi bir vaziyet benzer biçimde stresli ve travmatik olaylar , depresyonun tetikleyicileri olabilir.

 

DEPRESYON ÇEŞİTLERİ:

 

Maskeli depresyon:

 

Bu tip depresyonda, en karakteristik semptom baş ağrısı, baş dönmesi, bağırsak veya teneffüs rahatsızlığı benzer biçimde somatik tezahürdür. Depresyonla yaygın olarak anladığımızın aksine, şahıs yürütülen faaliyetlerde üzüntü, ilgisizlik veya zevk bulmakta güçlük çekmez.

 

Doğum sonrası depresyon:

 

Bu tür depresyon, genellikle doğumdan sonraki günler olan ortaya çıkmış olduğu an ile karakterize edilir, sadece bazı bayanlar doğumdan sonrasında veya üç ay sonra sunar.

 

Bu tip depresyonda, göze çarpan semptomlar derin bir üzüntü hissi, günlük aktivitelere alaka kaybı, sinirlilik ve bebeğin bakımında zorluklardır.

 

Bu depresyonun nedenleri, bebek doğduktan sonra ortaya çıkan uyarlanabilir değişikliklerin yanı sıra hormonal, çevresel, romantik ve genetik faktörlerin bir kombinasyonudur.

 

Mevsimsel depresif bozukluk:

 

Bu duygudurum bozukluğu güz ve kış aylarında görülür. Güneş ışığına bağlı değişimler tarafından yönetilen melatonin ve serotonin düzeylerindeki değişikliklerle ilgilidir. Hepimiz daha azca güneş ışığı dönemlerinde melatonin ve serotonin seviyelerinde değişimler var, ancak bu değişikliklerin depresyon emareleri gösterecek kadar belirgin olur.

 

Tekrarlayan kısa depresif dönem:

 

Depresyon emareleri bu tip depresyonda görülür, sadece daha kısa periyotlarda, çoğu zaman iki haftadan azdır, ancak ayda minimum bir kere tekrarlar.

 

Psikotik depresyon:

 

Bu depresyonda, depresif emareler dışında, kişi gerçekle teması kaybeder, olup bitenler (sanrılar) yada var olmayan şeyleri dinleyip görerek (halüsinasyonlar) yanlış inançlar sunar.

 

DEPRESYON SONUÇLARI:

 

Depresyonun sonuçları kişinin farklı alanlarında bulunur:

 

Sosyal sonuçlar:

Depresyonu olan insanlar destekleyici toplumsal ilişkileri tecrit ve yitirme eğilimindedir. Genellikle arkadaş tutmaya veya yeni dostlar edinmeye motive olmuyorlar. Ayrıca zihinsel durumlarında başkaları için bir “yük” olacağını düşünmeye eğilimlidirler, yavaş yavaş sosyal bağlarını kaybederler.

 

Emek:

Doğrudan tesiri olan depresyonun en yaygın sonuçlarından biri performansta azalmadır. Depresyona hafıza yetmezliği, konsantrasyon güçlüğü ve diğer bilişsel bozukluklar eşlik eder. Bu sonuçlar kişinin işini normal halde yerine getiremediğini hissettirir.

 

Kişisel:

Depresyonun temel semptomlarından biri, derhal hemen bütün aktivitelerde memnuniyeti deneyimlemeyen anhedonia’dır, bu yüzden sıklıkla güçlendirici günlük aktiviteleri terk ederler. Bu, günlük yaşamlarında müspet takviyeleri olmadığı anlamına gelir, bu da negatif ruh hallerinin vurgulanmasına neden olur.

 

Akraba:

Depresyonlu kişilerin aile ilişkileri çoğu zaman sundukları soyutlama eğilimi nedeniyle bozulur, bu nedenle genellikle aile aktiviteleri yapmaktan vazgeçerler. Ayrıca sinirlilikleri ilişkilerde bozulmaya niçin olabilir.

 

İntiharlar:

Depresyon aslen intihar girişimi veya tamamlanmış intiharın tetikleyicilerinden biridir, intihar yaygınlığı genel popülasyondan 21 kat daha fazladır. İntihar girişimleri ile ilgili düşünülmesi gereken bir diğer gerçek, depresyondaki bireyin iyileşmesi ile bazen riskin artmasıdır.Bu, depresyonu olan ferdin ruh halinden ilkin enerjiyi geri kazanmasından kaynaklanıyor olabilir ve bu nedenle ferdin intihar girişimi yapmak için ehil enerjisi vardır.

 

DEPRESYON TEDAVİSİ:

 

Depresyonun tedavisi, davranışları, kişisel ilişkileri ve ömür öyküleri dikkate alınarak kişiye ve özel durumlarına uyarlanmış fazlaca sayıda teknik ve prosedüre dayanmaktadır.

 

Terapi, hastanın kendini ve duygusal tepkileri anlamanın yanı sıra kendine güveni ve stratejileri üreterek mevcut ve / yada geçmiş problemleri ve çatışmaları çözmeyi öğrenmesini amaçlamaktadır . Zor durumları çözmenize izin veren başa çıkma becerileri.

 

Tedavinin temel amacı , bireyin küresel özerkliğini geliştirmeye odaklanmaktır, böylece günlük durumları ve negatif duyguları içerenleri engellenmeden yönetebilirler.

 

Uzman Klinik Psikolog Zümrüt Çetin‘den , yaşadığınız durumu derinlemesine inceleyeceği ve sizin için en müsait terapiyi tasarlayacağı bir ilk danışma Randevusu isteyin .