Çocuk ve Ergen Psikoloğu, aileleri, okulları ve sosyal çevreleriyle müspet bir ilişki oluşturmak için, küçüklerin sorunlarına kapsamlı bir biçimde müdahale eden ileri tekniklerle tedavileri uygular. Oğullarımızın ve kızlarımızın normal gelişiminde, erken ve müsait biçimde halledilirse, yetişkinlikte ruhsal bozukluklar da dahil olmak suretiyle romantik bozuklukların önlenmesinde belirleyici olan bazı zorluklar ortaya çıkabilir.

 

Yetişkinler, sorunlarımızın günlük yaşamımıza müdahale ettiğini düşündüğümüzde yardım isteyebiliriz; erkekler ve kızlar yardım istemek için özerkliğe sahip değildirler ama kendilerini romantik (üzüntü, hiddet, korku, kaygı …) yada davranışsal (öfke nöbetleri, öfke, öfke nöbetleri, itaatsizlik …) ifadeleriyle gösterirler. Oğullarının ve kızlarının bu tezahürleriyle yüz yüze kalan ebeveynler, doğru olanı yapma sorumluluğu tarafından baskı altında çoğu zaman yönünü kaybediyor ve kafası karışıyor.

 

Hem çocukluk hem de ergenlik, her insanın hayatında fazlaca mühim aşamalardır. İlk bağlanma ilişkileri, ilk deneyimler ve muhit ile temasları onların içindedir. Bu nedenle, sıhhatli bir iklimde, fiziksel ve duygusal olarak büyümek, çocuğun ve ergenin geleceği üstünde dirimsel bir etkiye sahip olacaktır.

 

Çocuk ve Ergen Psikolojisi, evrimsel gelişimin her aşamasını etkiler. Fizyolojik, psiko-motor, bilişsel, toplumsal ve romantik: Çocukların ve gençlerin her düzeyde sağlıklı büyüme için yeterli stratejilerle donatılmasından sorumludur. Ayrıca ebeveynlere ve bakıcılara çocuğa empatik bir şekilde eşlik edecek müsait araçlar sağlamakla da ilgilidir.

 

Ebeveynliğin karmaşıklığı nedeniyle, ebeveynlerin yada velilerin, gelişmenin her aşamasının birtakım reaksiyonlarından habersiz oldukları ve bu da onlara danışmasına niçin olabilir.

 

Bu tür konsültasyonlara ek olarak, ebeveynler çocuklarında duygusal semptomların yada davranışlarda kalıcı değişikliklerin olduğunu ayrım edenlere de katılabilir.

 

Çocukluk ve ergenlikle ilişkili çoklu bozukluklar vardır:

 

kaygı, depresyon, öğrenme sorunları, motor becerilerde zorluklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), hela eğitimi yada yeme bozuklukları ile alakalı sorunlar. Ergenlerde, uyuşturucu bağımlılığı sorunlarına bilhassa dikkat etmeliyiz.

 

Farklı ruhsal bozukluklar, kendilerini çocuk-ergen popülasyonunda, yetişkin popülasyonda olduğu gibi göstermez.Bu da ailelerin çocuklarının ne tür bir sorun yaşadığını tespit etmesini zorlaştırır yada karıştırır.

 

Çocuk ve Ergen Psikoloğuna Ne Zaman Gidilir?

 

Çocuk psikoloğuna gitmek ebeveynler için her zaman duyarlı bir karardır, genel olarak çocuğun yada ergenin ruhsal bir hastalık çekebileceğini düşünmekten kaçınırlar. Ancak, bu bozukluk ortaya çıkana kadar, küçüklerin, bu ilk semptomların yanlış evrilmesini önlemek için, mümkün olan en yakın zamanda ele alınması gereken romantik uyumsuzlukları ve zorlukları ifade ediyor olabileceğini anlamak önemlidir.

 

Evde yada sınıfta öfke, öfke nöbetleri, hiddet nöbetleri, itaatsizlik, değişiklik yada hastalık gösterdiklerinde anne babalara, kardeşlere, öğretmenlere, spor antrenörlerine, ders arkadaşlarına rahatsızlık verir …Bu semptomlar baş gösterdiğinde Çocuk ve Ergen Psikoloğuna gitmek,sorunların büyümeden çözülmesinde en büyük etkendir.

 

Çocuklarda duygusal zorlukların erken teşhisi, iyi zihinsel sağlığı teşvik etmenin yanı sıra aile ortamına entegrasyonu için de anahtardır.

 

Mümkün olan en kısa sürede iyi okul performansını ve adaptasyonunu teşvik etmek için, semptomlar tespit edilir edilmez terapiste danışmak, “geçecek” yada “bu bir çocuğun işi” öncülünde zamanın geçmiş olmasına izin vermemek de önemlidir. Arkadaş ve eşit bir ortamda iyileşir. Çocuğun gelecekteki kimlik inşası ve romantik düzen kapasitesi büyük ölçüde bu temel faktörlere bağlı olacaktır.