İlişkilerini sona erdirmek istemeyen ancak aralarındaki sorunların üstesinden gelemeyen ve ustalaşmış tavsiye arayan insanlara olan artan istek nedeniyle, iki kişinin ayrı ayrı sunabileceği karmaşıklığı anlayan  bir terapistle çalışmak hayati önem taşımaktadır. Bunun en önemli sebebi: eşleri yada aileleriyle bir ilişki sürdürmek veya sürdürmek istemeleri.

 

Çift ilişkisi kavramı içinde birinin kendi mutluluğunu, ötekinin mutluluğunu ve bireyselliğin korunmasını hesaba katması gerekir. Bir çift ilişkisi, sürdürülmesi çaba ve irade gerektiren eşitlikçi bir ilişkiyi kolaylaştırarak, diğerine ve kendine saygı gösterir.

 

Çiftin sürekliliğini tehlikeye atan durumlar fazlaca ve çeşitlidir ( yazışma sorunları , aşırı rutin, kıskançlık ve güvensizlik , menşeli ailelerle yada çocuklarla alakalı zorluklar, evlilik dışı eşeysel ilişkiler , ev işlerinin zayıf dağılımı ya da birlikte yaşama , aşırı çalışma, zor ekonomik konum vb.

 

Bu sorunların çatışmanın odağı haline gelip gelmeyeceği, ortakların geçirgenlik derecesine, kaynaklarına ve başa çıkma stratejilerine bağlı olacaktır. Herhangi bir durumda birçok çift hızlı bir şekilde diskalifiye, saldırganlık, sessizlik yada ilgisizliğe girer ve bu nedenle negatif tepkilerin bir yükselme sürecine giren negatif tepkilerle yanıtlandığı kısır bir kırgınlık çemberi ve ilişki kaybı yaşanır.

 

Sadece diyalog kötüleşen bir ilişkiyi kurtarabilir, ancak yazışma kanalları dışarıda kapatıldığında, onları açmak ve farklı sorun çözme becerilerini eğitmek için yardım gerekir. Ve burada çift terapisi devreye girecektir.